Værdier

  • Opbygge stærke fællesskaber gennem uddannelse og skabe grundlag for positive forandringer.
  • Respekt, værdighed og kreativitet.