Uddannelse & Samfund

SKOLEN ER ET CENTRALT OMDREJNINGSPUNKT I BØRNS LIV, EN NØGLE TIL EN BEDRE FREMTID FOR ALLE.